Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše

   

Strana:  1 ...  19  20  21  22  23 24 

[ 11.11.2011 ]

Napĺňame odkaz svätého Martina?

( Kabát Juraj )
Začiatkom novembra sa v Senici stáva tradíciou Martinské svetlonosenie. Nie je zlé pripomenúť si odkaz svätého Martina, človeka múdreho, skromného patróna chudobných.
No keď sa tak pozerám na naše mesto, mám dojem, ako keby sme napĺňali aj iný jeho odkaz. Bol to zanietený kresťan, ktorý svoju vieru šíril aj ničením pohanských chrámov a rúbaním posvätných stromov a hájov. Keď vidím ako nám nákupné centrá vyrastajú na cintorínoch a pohrebiskách z bronzovej doby, ako sa obyvatelia správajú ku stromom a svojmu životnému prostrediu, mám dojem, ako keby sme si osvojili z jeho odkazu iba toto.

Strana:  1 ...  19  20  21  22  23 24 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene