Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Poslanci zmenu územného plánu schválili. Snaha o záchranu lesíka nekončí.

09.02.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Petičný výbor sa viacerými spôsobmi snažil presvedčiť vedenie aj zastupiteľstvo mesta o veľkej ekologickej strate, ku ktorej príde likvidáciou lesoparku. Primátora a jeho aparát však naše názory, ani názory odborníkov nepresvedčili. Nepresvedčilo ich ani 3.121 podpisov občanov, ktoré sme zozbierali pod petíciu proti výstavbe v nemocničnom parku, ani náš otvorený list.

V ňom sme požiadali primátora i poslancov o možnosť prerokovať našu petíciu na Mestskom zastupiteľstve, kde sa hlasovalo za zmenu územného plánu, aby bolo možné pozemky v lesíku premeniť na stavebné.

Vo svojich príhovoroch sme sa snažili upriamiť pozornosť na hodnotu a dôležitosť dotknutého biotopu, zaradeného medzi prvky územného systému ekologickej stability. Snažili sme sa upozorniť na negatíva voči životnému prostrediu, ktoré výrub a výstavba prinesie. Snažili sme sa poukázať na nezrovnalosti, ktoré sme postrehli v procese prípravy Zmien a doplnkov. Uvažovali sme nad tým, či likvidácia nemocničného parku nie je signálom pre existenčné zmeny samotnej nemocnice.

Pre nikoho z nás nie je veľmi príjemné vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a verejne prezentovať obhajobu za záchranu prírody, proti stavebnému zámeru mesta. Nie sme žiadni politici ani ostrieľaní rečníci. Sme ľudia, ktorým ide len o to, aby sa nedrancovalo to málo prírody, čo v mestskom prostredí ešte zostalo. A robíme to tak, ako vieme. Možno neboli naše príspevky tak korektné, akoby sa na pôde zastupiteľstva očakávalo, boli však od srdca a úprimné. Ja ďakujem všetkým, ktorí našli odvahu vyjadriť svoj názor. Ďakujem aj primátorovi, že na tieto názory priestor poskytol. Reakcie, v ktorých sme boli obvinení zo zavádzania a klamstva však už prijímam znepokojene. Rovnako ako aj jedinú poslaneckú reakciu, v ktorej nám pán poslanec dal dôrazne najavo, že nič iné, len svoje si presadzujeme na úkor ostatných ľudí. Toto vám musí doslova vyraziť dych. Hájime verejný záujem. Robíme to dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, poprípade dovoleniek. Robíme to preto, lebo nás zaráža, že z celého reťazca zodpovedných, ktorí rozhodujú o našom životnom prostredí, sa nenašiel jeden jediný človek, ktorý by na likvidáciu lesoparku poukázal ako na nesprávne riešenie.

Celý proces nám naznačuje, že o zmene územného plánu s lesíkom bolo rozhodnuté ešte predtým, než sa zvážila jeho skutočná hodnota. Veď sa ani nevedelo, že sa v ňom nachádza 1.366 stromov v spoločenskej hodnote 1.760.000 €. Pre proces to bol nepodstatný detail. Bolo rozhodnuté ešte predtým, než všetci poslanci jednohlasne zdvihli ruky, čím sa funkcia nemocničného parku mení z Občianskej vybavenosti  na funkciu využitia lesíka pre pozemky na rodinné domy. Popravde, v konfrontácii dvoch rozdielnych hodnotových systémov sme iný výsledok ani očakávať nemohli.

Nekončíme. Neprijatie Zmeny územného plánu nebolo konečným cieľom našich aktivít. Bol to len jeden z krokov v snahe za záchranu lesoparku.


Oproti našej petícii vznikla aj iniciatíva zo strany mladých Myjavčanov. Tí chcú lesopark premeniť na stavebné pozemky a na zastupiteľstve odprezentovali svoju petíciu za Výstavbu IBV. Vzhľadom k tvrdeniu primátora z decembrového zastupiteľstva (čas 43:15) sa k tejto protipetícii, vyjadrovať nebudeme.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene