Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave

   

Strana: 1  2  3  4  5 

[ 29.05.2020 ]

Ako to dopadlo s nemocničným lesíkom v Myjave

( Ševčíková Dana )

Neustále sa stretávame zo zvedavými otázkami ľudí, ktorí sa nás pýtajú, ako to s myjavským nemocničným lesíkom dopadlo, či sa v ňom bude stavať, alebo zostane zachovaný. Priznáme, že odpoveď na túto otázku ešte nevieme. I keď je proces mesta stále rozbehnutý a nasmerovaný k likvidácii parku, my stále vidíme šancu na jeho záchranu.

Najväčšiu nespravodlivosť a pochybenie vidíme v skutočnosti, že úrady, ktoré rozhodovali a posudzovali podklady pre zmeny územného plánu, nedostali informáciu, že tieto zmeny zasiahnu aj hodnotnú časť verejnej zelene. V podkladoch sa totiž jasne uvádza, že plánované zmeny nezasiahnu žiadne parky a plochy s verejnou zeleňou. Napriek realite, ktorá je iná, úradník sa vyjadruje k podkladom, ktoré dostal na stôl. Z nekompletnej dokumentácie sa ani nedozvie, že miesto pre novú IBV je zaradené do miestneho ÚSES (územného systému ekologickej stability), lebo Dokument miestneho územného systému ekologickej stability nikto z úradníkov ani nevidel. Takéto zmeny by sa v týchto územiach vykonávať nemali.

Čítajte ďalej


Ján Gálik: Nemocničný park vo svetle poznania faktov a súvislostí

So záujmom sme si prečítali obsiahly článok, vydaný v týždenníku Kopaničiar expres, od pána Jána Gálika, myjavského pamätníka a publicistu, ktorý je posledným žijúcim človekom, čo s kauzou výstavby bytov na Myjave, a teda aj v nemocničnom parku, prichádzal do styku od začiatku. Je odborníkom na slovo vzatým, touto problematikou sa zaoberá už viac ako štyridsať rokov - v minulosti pracoval ako vedúci odboru výstavby na Myjave.

Pre nás sú jeho odpublikované články s názvom "Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" hodnotnou výpoveďou a priblížením historických súvislostí, ktoré vnášajú svetlo aj do problému s plánovanou výstavbou v nemocničnom lesíku.

Výpoveď pána Jána Gálika zverejňujeme aj na našich stránkach, aby sme sa my, ale aj prípadní záujemci, mohli k tomuto cennému zhodnoteniu súvislostí kedykoľvek vrátiť. Čítanie vrelo dporúčame.

 Textový formát článku "Výstavba rodiných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" - celý čánok (lepší formát na čítanie)

Nižšie prikladáme skeny z novín, kde je možno vidieť i Návrh stavebného obvodu pre 19 rodinných domov v k.ú. Turá Lúka (J. Gálik 1989) ale i Urbanistickú štúdiu dvoch stavebných obvodov na výstavbu RD (J. Gálik 2003):

1. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí

2. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí


Blanka Říhová: Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k jej prerokovaniu

Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k prerokovaniu tejto petície na zasadnutí MsZ v Myjave dňa 6. 2. 2020

Našu petíciu podporil dostatočný zákonom daný počet oprávnených voličov do samosprávy v Myjave. Preto máme legitímny nárok na to, aby sa samospráva našou petíciou zaoberala a aby aj bola prerokovaná s poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Primátor nám na zasadnutí poskytol naozaj veľkorysý časový priestor na vyjadrenie dôvodov prečo by poslanci nemali predkladané VZN schváliť a nestavať rodinné domy v nemocničnom lesíku. Napr. bol predložený fakt, že schválený zámer výstavby IBV v nemocničnom parku 19. 9. 2019 bol v rozpore s vtedy platným územným plánom. Poslanci nemali na nás žiadne otázky, nič z predloženého si nepotrebovali ujasniť, vysvetliť, nedali žiaden protiargument, nevedeli dokonca ani o dendrologickom prieskume a jeho výsledku koľko stromov a v akej hodnote je vlastne nemocničnom lesíku. Nijako nezareagovali na otvorený list a doteraz naň aspoň zo slušnosti neodpovedali.

Čítajte ďalej


[ 09.02.2020 ]