Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Ako to dopadlo s nemocničným lesíkom v Myjave

29.05.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Neustále sa stretávame zo zvedavými otázkami ľudí, ktorí sa nás pýtajú, ako to s myjavským nemocničným lesíkom dopadlo, či sa v ňom bude stavať, alebo zostane zachovaný. Priznáme, že odpoveď na túto otázku ešte nevieme. I keď je proces mesta stále rozbehnutý a nasmerovaný k likvidácii parku, my stále vidíme šancu na jeho záchranu.

Najväčšiu nespravodlivosť a pochybenie vidíme v skutočnosti, že úrady, ktoré rozhodovali a posudzovali podklady pre zmeny územného plánu, nedostali informáciu, že tieto zmeny zasiahnu aj hodnotnú časť verejnej zelene. V podkladoch sa totiž jasne uvádza, že plánované zmeny nezasiahnu žiadne parky a plochy s verejnou zeleňou. Napriek realite, ktorá je iná, úradník sa vyjadruje k podkladom, ktoré dostal na stôl. Z nekompletnej dokumentácie sa ani nedozvie, že miesto pre novú IBV je zaradené do miestneho ÚSES (územného systému ekologickej stability), lebo Dokument miestneho územného systému ekologickej stability nikto z úradníkov ani nevidel. Takéto zmeny by sa v týchto územiach vykonávať nemali.

Hovoríme o tejto skutočnosti od začiatku, odkedy sme sa myjavskému lesíku začali venovať. V procese Zmien a doplnkov k územnému plánu sa navodzuje papierový dojem, že ten lesík ani nejestvuje Nikto nás nepočúva, nikto nám na túto pripomienku nedáva odpoveď. Ani mesto Myjava, ani zastupiteľstvo, ani obstarávateľka, dokonca ani okresný prokurátor, na ktorého sme sa obrátili s našimi podnetmi a postrehmi. Nikto nám nechce vysvetliť, ako je možné, že 3,5 hektárový starý park, ktorý reálne existuje a funguje v ňom zabehnuté rastlinné a živočíšne spoločenstvo, sa nikde neuvádza a nepracuje sa s touto skutočnosťou. So záujmom sme si prečítali rozsiahle články pána Jána Gálika, ktoré boli nedávno uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres. Pán Gálik je bývalým pracovníkom a vedúcim odboru výstavby na Myjave, a preto jeho články považujeme za hodnotnú výpoveď. Okrem iného uvádza i historický fakt, že lokalita myjavskej nemocnice bola vytipovaná už v roku 1944 a vtedajší hlavní aktéri Ing. Arch. Eugen Kramár a Štefan Šebesta si veľmi zakladali na skutočnosti, že sa im podarilo nájsť optimálne miesto medzi dvoma lesíkmi. S týmto rešpektom bola nemocnica plánovaná aj zrealizovaná a v nadväznosti na to bol medzi týmito dvomi lesíkmi naprojektovaný nemocničný park, čím vznikol ucelený park, ktorý mal dokonca vytvorený vychádzkový okruh pre TBC pacientov. Dodnes existujú plány pôvodných sadových úprav, ktoré tiež dokazujú, že sa o park jedná. Podklady pre posledné Zmeny a doplnky však tvrdia, že plánované projekty do verejnej zelene a parkov nezasahujú.

So získanými odpoveďami spokojní nie sme, ale naše presvedčenie o nutnosti zachovania lesoparku stále mocnie. Neprestávame podstupovať kroky za jeho záchranu. Všimli sme si ale jeden efekt – po medializovaní myjavského lesíka stúpla aj návštevnosť verejnosti a záujem oň, chodia sa tam prechádzať rodiny s deťmi, ktoré sa tu radi hrajú a užívajú si toto jediné väčšie a pokojné zelené miesto, ktoré Myjava má.

Stromy zatiaľ stoja na svojich miestach, vtáky aj túto jar vyvedú svoje mladé z ich korún a z mesta Myjava sme dostali vyjadrenie, že konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a vydania územného povolenia ešte nezačali, neboli podané žiadosti o vydanie povolení vo veci projektu Komunikácie a inžinierske siete pre IBV pri nemocnici v Myjave. A my nestrácame vieru, že štebot vtákov sa z korún týchto stromov bude ozývať ešte aj generáciám po nás.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene