Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Doprava naša každodenná

15.01.2014 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Doprava. Najväčší znečisťovateľ životného prostredia. Asi 40% výrobných kapacít sveta slúži doprave, hlavne automobilizmu. Asi polovica vyťažených kovov - železa, olova, hliníku, zinku sa spracúva v automobilovom priemysle. Asi dve tretiny vyťaženej ropy sa spracuje na palivá, a to, čo nezhltnú motory, z toho sa vyrobia plastové časti karosérie, poťahy sedadiel. Prečo to všetko? V mene "pokroku", hospodárskeho rastu, vysokej životnej úrovne. Na úkor čoho?

Náš život sa podriaďuje autám. Nie skutky, ale auto určuje spoločenské postavenie. Podľa parafrázovaného porekadla "Auto robí človeka". Naše mestá  prispôsobujeme autám a nie ľuďom. V rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy v mestách obmedzujeme chodcov a uprednostňujeme autá. Podľahli sme šikovnému klamu reklamy, že iba s autom a v aute môžeme byť šťastní a spokojní, že len  auto nám dá ten pravý zážitok, že auto je člen rodiny, že rodina bez auta nie je úplná, že auto je náš miláčik. Tým, že sme sa nechali presvedčiť, že iba v aute sme slobodní, stratili sme slobodu, či skôr dobrovoľne sme ju odovzdali.

Doprajeme autu to najkvalitnejšie palivo, olej, ošetrenie karosérie, pravidelné prehliadky v servise, len aby nám vydržalo čo najdlhšie. Sami si kupujeme potravu plnú umelých prísad, ktoré  nám ničia zdravie, používame kozmetiku plnú chemikálií, k lekárovi ideme až keď sme úplne rozbití. Autu venujeme viac pozornosti, ako vlastným deťom. Detské ihriská a parky premieňame na parking. Keby sa dalo, niektorí by si auto nasťahovali do obývačky. Mať auto čo najbližšie a ľudí čo najďalej od seba, aj svojich najbližších, to je mottom dnešných dní.

Veľa sa diskutuje o tom, koľko mesto vyberie za dočasné i trvalé parkovanie, či je to veľa i načo sa tie peniaze použijú. Nechcem sa teraz zaoberať tým, načo ich mesto použije, hoci mi to nie je jedno, lebo je to veľká suma peňazí. Viem, že mnohých teraz nahnevám, ale poviem len to, že tento systém skutočne nie je dobrý. Mal by byť prísnejší! Auto je luxus, nie nevyhnutná potreba. Autá ochudobňujú ľudí o mestský priestor, sú ohrozením, aj keď nečinne stoja pred domami /čo je po väčšinu dňa/. Sú prekážkou záchranným a hasičským vozidlám. Znemožňujú kvalitné čistenie ulíc, odpratávanie snehu. A to sú zvýšené náklady celého mesta. Zníženie kvality ovzdušia snáď ani nemusím spomínať. Vysoká zaťaženosť dopravy ničí cesty /stačí sa pozrieť na každoročnú opravu Hurbanovej ulice/. Nedávno vyšla štúdia /robil ju Slovák/, ktorá skúmala úrazovosť vodičov. Bolo v nej spomenuté zistenie, že to, čo sa na Slovensku deje v súčasnosti v doprave, bolo v Nemecku a vo Francúzku pred tridsiatimi - štyridsiatimi rokmi. Kto navštívil západ vie, že posledné desaťročia sa tam snažia dostať dopravu z mesta von. Obmedzujú vstupy do centier vysokým mýtom, vysokým poplatkom za parkovanie, či dokonca uzavretím dopravy a vytvorením peších zón. A nikto neprotestuje! Lebo vedia, že je to správne riešenie! Iba pyšný Slováci, pápežskejší od pápeža, majú svoj rozum. Vo svojej pýche opakujeme teraz rovnaké chyby, aké robili oni pred tridsiatimi rokmi. Nesiahajte nám na našich "miláškov", na naše autá!

Sťažujeme sa na to aká je v Senici doprava. No kto sa zamyslel nad tým, či naozaj musí ísť každý deň do práce 10 minút autom, keď sa do nej dostane za 5 minút na bicykli, či za 15 minút pešo?

Sťažujeme sa, že nemáme kde zaparkovať, ale nikde, ani v ústave nie je zakotvené právo na parkovacie miesto, ale právo na zdravé životné prostredie tam je! Rodín s dvomi autami a ešte služobným vozom je čoraz viac, no rodín s dvomi deťmi čoraz menej.

Sťažujeme sa, že je vysoké parkovné? Rozšíril by som ho na celé mesto a zaviedol miestnu daň za auto. To hovorím ako vodič a majiteľ automobilu s úplnou vážnosťou.

Upozorňujeme na vysokú premávku pri školách, no namiesto toho aby sme ju obmedzili, vytvárame pohodlnejšie parkovanie a cestu pre autá na úkor detí, čo chodia pešo či bicyklom.

Je na čase odlepiť oči od tachometra a rozhliadnuť sa okolo seba. Ak sa čoskoro nespamätáme, nepomôže nám ani Chuck Norris.

Autor kresby: Jozef Jurko


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene