Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Úradníci v Trnave dali "požehnanie" senickej bioplynke

29.01.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Správu o povolení umiestnenia bioplynovej stanice v Senici v odvolacom konaní, sme sa dozvedeli prostredníctvom agentúry SITA, od ktorej ju prebrali internetové stránky. Náš názor na výstavbu bioplynovej stanice v Senici je verejne známy, netajíme svoj nesúhlasný postoj voči tomuto zámeru, ktorý je jednostranne výhodný len pre zainteresovaný podnikateľský subjekt.

Pre verejnosť bude naopak neustálou príťažou a zhoršením životného prostredia. Takéto zariadenie do zastavanej časti mesta nepatrí. Okrem zápachu a zvýšeného hluku, ktorý bude prevádzku BPS sprevádzať, nastane z dôvodu denného transportu vstupných a výstupných surovín i zhoršenie dopravnej situácie v meste.

K rozhodnutiu Okresného úradu v Trnave, ktorým bolo potvrdené územné rozhodnutie Stavebného úradu v Senici, sa však bližšie vyjadriť nevieme, pretože sme predmetné rozhodnutie dosiaľ nevideli. Podľa našich informácií, ktoré nám poskytol Mestský úrad Senica, nebolo toto rozhodnutie zatiaľ doručené ani Mestu Senica. V prevzatých správach agentúry SITA sa uvádza len fakt, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorého sa dožadovali aktivisti (a medzi nimi aj naše združenie), nie je na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia potrebné. Posudzovanie (resp. neposudzovanie) vplyvov na ŽP bol však len jeden z dôvodov pre odvolania občanov a združení. Ako argumentoval Okresný úrad v Trnave oproti ostatným dôvodom odvolaní, sa dozvieme až po doručení očakávaného rozhodnutia.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene