Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Mrzačenie stromov je celoslovenský problém

17.03.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V dnešných regionálnych periodikách ZáhorákMY Záhorie dostali veľký priestor články s rovnakou tematikou, ktorou je necitlivé orezávanie stromov. Je to veľký celoslovenský problém, ktorý sa nevyhýba ani Záhoriu. Jeho príčinou sú ako nedostatky v legislatíve, tak i absencia vedomostí, úcty a citu. O stromoch na štefanovskom cintoríne sme na našich stránkach už písali. Odvtedy uplynulo len zopár dní a o podobnom zásahu nás občania informovali z ďalšej obce v našom regióne. Tentokrát to „schytali“ stromy v Jablonici.

Vždy sa nás bolestivo dotkne pohľad na neodborne orezané, často priam dokaličené a zlikvidované stromy. Pri potulkách Slovenskom, žiaľ, o takéto pohľady nie je núdza. Tie pohľady zabolia o to viac, keď takto poznačené stromy tvoria sprievodnú zeleň  kostolov, cintorínov, pamätníkov, námestí a iných dôležitých verejných priestorov. Takéto stromy majú za sebou spravidla vek, pred ktorým už treba prejaviť pokoru a úctu a nepotupiť ich majestát.

Opak však býva veľakrát pravdou a v mnohých našich obciach, turisticky atraktívne miesta nevynímajúc, nachádzame veľmi často nešťastné torzá stromov, ktorých košaté koruny sú v nenávratne.  Vnímavý človek si nad ponechanými, života sa držiacimi pozostatkami stromov, môže len povzdychnúť, pretože ani zákony v tomto smere, na ochranu drevín, príliš nemyslia. Iné je to pri výrube stromov, tu je nutné, aby prebehlo správne konanie a žiadateľovi musí byť vystavené rozhodnutie s povolením. K vykonaniu orezu však nie je potrebné nijaké povolenie. Navyše, môže ho vykonať prakticky ktokoľvek s motorovou pílou. Rezom stromov sa podrobnejšie zaoberá iba STN o ošetrovaní zelene, ktorej znenie v mnohých prípadoch nepoznajú ani firmy, ponúkajúce služby v oblasti starostlivosti o stromy.

Ako bolo spomenuté vyššie, k štefanovskému  cintorínu sme sa už vyjadrili, pripomeniem len, že stromy tu boli orezané tak necitlivo, že po nich zostali prakticky len kmene s krátkymi pozostatkami kostrových konárov. Táto práca bola vykonaná neodborne a necitlivo a stromom výrazne skráti ich životnosť. Podľa nás sú tieto stromy zničené, znehodnotené, neschopné plniť svoje dôležité funkcie. Zásah je obhajovaný bezpečnosťou. Tú samozrejme nepodceňujeme, považujeme ju za prioritnú. Dala sa však dosiahnuť iným spôsobom, pričom by stromy zostali nepoškodené a prirodzene vyzerajúce.

Aj v Jablonici pred Domom kultúry prišlo k orezaniu stromov, ktoré ani tu nebolo prevedené najšťastnejšie. V obidvoch prípadoch nebol dodržaný správny termín pre orez drevín. Ten stanovuje zákon o ochrane prírody v čase vegetačného obdobia, od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici... Medzi Štefanovom a Jablonicou je však citeľný rozdiel. V tomto druhom prípade je zreteľná snaha o zachovanie habitu stromov, ale príliš hlboká redukcia s nesprávne skracovanými ramenami, túto snahu potláča. Aby to tak nebolo, mala byť zvolená redukcia citlivejšia, pri ktorej by boli konáre skrátené na ťažeň, s uplatnením tretinového pravidla, ktoré je každému odborníkovi dobre známe.

Mnohokrát počúvame také názory, že hlbokým rezom príde k zmladeniu stromov, že strom neuhynie, že vyrašia nové konáre a všetko bude v poriadku. Tu si dovolím citovať  Ing. Zuzanu Hudekovú, spoluautorku normy o ošetrovaní zelene STN 83 7010: „ ...Často sa pri takýchto rezoch, teda „skracovaním“ celého stromu kompetentní odvolávajú na to, že je to zmladenie. Je to zásadný omyl, lebo stromy sa totiž zmladiť nedajú - to je rozdiel medzi kerom a stromom! Výsledkom takéhoto drastického rezu bude teda nekontrolovateľná výmladnosť z adventívnych pupeňov stromu. Tieto sekundárne výhony nie sú dostatočne upevnené ku kmeňu, čo môže viesť a  veľmi často vedie k ich odlomeniu. Tvorba sekundárnej koruny však strom aj veľmi vyčerpáva, to znamená, že pokiaľ strom nemá dostatok energetických zásob na tvorbu sekundárnych výhonov, dochádza k úhynu stromu...“

Stromy sú hodnoty, ktoré sa tvoria roky, desaťročia, storočia... Sú živými svedkami doby našich predkov a krásnym spojením generácií. Treba si uvedomiť jednu skutočnosť. Strom nie je vec, ale živá bytosť, a preto je nutné takto k nemu aj pristupovať. Jeho koruna nie je bujná hriva, ktorá v prípade, že sa účes kaderníkovi nevydarí, dorastie rovnako,  ako predtým. Zásahy na stromoch sú nezvratné a trvalé.

K nevydareným zásahom teraz prichádzajú na rad názory, vyjadrenia, stanoviská realizátorov, objednávateľov, úradníkov, občanov... Je prirodzené, že každá zo zúčastnených strán a protistrán sa snaží obhájiť svoje skutky, činy a výroky. Jediný, kto ale možnosť obrany nemá je ten, ktorého sa to celé týka najviac, a tým je strom. Aj toto je a vždy bude jeden z dôvodov, prečo budeme stáť na jeho strane.

 

Trochu osvety a informácií k danej problematike (pokiaľ to niekoho zaujíma):

Rez stromu

Dekapitácia

Kliknutím na obrázok v článku zorazíte fotogalériu dokumentujúcu stromy po zásahu v Jablonici


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene