Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Vyluftované

29.04.2014 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Mať dobrého suseda je želaním každého z nás. Žiť vedľa dobrého suseda je výhra.

Aký je to "dobrý sused"? Slušný? Ohľaduplný? Základom slušnosti a ohľaduplnosti je úcta a rešpekt voči iným bytostiam, ale aj prostrediu, v ktorom žijeme. Slušnosť a ohľaduplnosť sú teda asi najdôležitejšie vlastnosti dobrého suseda.

Dobrý sused, ak ide robiť niečo, čo môže zasiahnuť do života druhých, ohľaduplne a slušne oznámi vopred svoj úmysel, požiada o dovolenie a zhovievavosť. A jeho dobrí susedia mu to tolerantne dovolia a pretrpia dočasné nepohodlie.

Dobré vzťahy medzi susedmi sú veľmi dôležité pre život v obci či meste. Dobré vzťahy si potom so sebou všade nesieme. Dobré vzťahy ovplyvňujú naše konanie.

Sused však nie je iba človek z vedľajšieho bytu či spoza plota, to sú aj úrady, obchody, podniky, ktoré sa nachádzajú v meste či obci, v ktorej bývame. Ak má obec prekvitať, je dôležité aby boli dobré vzájomné vzťahy aj s týmito susedmi.

Nedávno nám jeden náš sused otrávil vzduch, a to doslova. Bezohľadne, bez varovania, bez zdvorilej žiadosti o zhovievavosť. Až keď sa zdvihla vlna odporu všetkých susedov, tak sa vyslovil verejne. V jeho vyjadrení sa však neobjavili slová ospravedlnenia. Naopak, po dočítaní som mal vnútorný pocit, či sa mu nemáme ospravedlniť my.

Požiadali sme kompetentných susedov blízkych i vzdialených, aby mu zabránili v narúšaní susedských vzťahov. Naše blízke susedské úrady ani neoznámili čo zistili, hoci dýchali ten istý vzduch, ako my. A tie vzdialené prišli až keď sa všetko vyvetralo. Vtedy oznámili, že nezistili nič. Vlastne zistili. Dýchacie trápenie nespôsobil sused E., ale sused D., ktorý si na to zavolal A. zo vzdialenej dediny B.  Čo na tom, že obaja sú "rodina", bývajú na tej istej adrese, že sú ako siamské dvojčatá (kto vie, či nie sú príbuzní aj s A. z dediny B.).

Asi by sme sa teda naozaj mali ospravedlniť my. Pre dobré susedské vzťahy.

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene