Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


100 briez z Brezovej

16.05.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Brezovanov hnevali stromy. Presnejšie, celé stromoradie, typické pre toto mesto, pozostávajúce z viac ako stovky krásnych, košatých briez. Stromy sa za niekoľko desaťročí rozrástli do prirodzenej krásy, dobre prosperovali a stali sa charakteristickým prvkom mesta.

Domáci však mali na ne iný názor. Zdali sa im prestarnuté a veľké. Báli sa, že ohrozia ich bezpečnosť. Ale hlavne, obťažujú svojim nevhodným správaním, pretože z nich celý rok niečo padá. Raz kvety, inokedy peľ, potom listy... A preto bolo treba spraviť nápravu, o stromoch rozhodnúť a poradiť si s nimi.

Občania Brezovej žiadali výrub. Úrady boli proti. A tak v predstave, že by mohol byť vlk sýty a aj koza celá, bolo rozhodnuté, že obťažujúce správanie stromov umierni iba motorová píla. Tá sa s vervou zahryzla do korún roztopašných briez, v ktorých ešte chvíľu predtým čvikotalo štebotavé vtáctvo. Zubatá vizážistka si so vzhľadom belostných krásavíc ťažkú hlavu nerobila. Konáre nemilosrdne krátila aj viac než o polovicu a majestát bujných a zdravých korún v rutinnej rýchlosti ponížila pod imidž  ošklbaného vrabčiaka.

Vraj to dorastie. Načo je to potom dobré? Urobíme to tým stromom potom znovu? Uvedomujeme si, že s každou ranou do ich tela im skracujeme životnosť, oslabujeme ich, čím zároveň znižujeme ich bezpečnosť? Že vraj brezy znesú? Breza je na rez chúlostivá a s hojením rán má veľmi veľa práce, častokrát s trvalými následkami. A že tých rán utŕžili viac než bolo treba, o tom niet pochýb. A celkom zbytočne.

Stránka mesta, okrem informácie, koľko peňazí sa uhradilo v roku 2013 a 2014 za zbytočné rezanie do zdravých stromov prezradí, že toto bolo zmluvne nazvané Ošetrením brezovej aleje.  

Vyhláška 24/2003 Zb. § 17
(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

Takže - koza celá a vlk sýty? Nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek strany, ja to vidím inak.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene