Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Cesta (z) mesta

17.05.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Seničania sa dozvedeli o návrhu riešenia dopravy v súvislosti s investičným zámerom - premenou areálu bývalej fabriky Slovenský hodváb na obchodno nákupné centrum BROWNFIELD. A majú z neho hlavy v smútku.

Za bytovým domom č. 523 na Hurbanovej ulici, ktorý susedí v tesnej blízkosti s polyfunkčnou budovou Tetris, má totiž viesť nová cesta. Činžiak je situovaný na jednom z najrušnejších miest v Senici, hneď vedľa hlavnej cesty, po ktorej denne prejdú tisícky áut osobných i nákladných. Obyvatelia domu práve pre rušnú dopravu nemajú jednoduché bývanie. Predstavu, že by aj vnútroblok  narušila cesta, nechcú ani len pripustiť. V porovnaní s ruchom pri hlavnej ceste, je tu relatívny pokoj a priestor, kde sa môžu hrať deti. Charakter priestoru by bol výstavbou navrhovanej cesty definitívne zmenený.

Ing. Jana Oslejová z MsÚ Senica pre Záhorák uviedla, že o tomto návrhu sa uvažuje preto, lebo dopravná situácia na ceste I/51 je zložitá a bude nevyhnutné zakázať odbočenie vľavo v smere od Holíča k obchodnému domu Perla. Preto projektant, ktorý návrh pripravuje, predložil takéto riešenie. Sám v dobrej vôli pristúpil na stretnutie s obyvateľmi domu, aby im situáciu vysvetlil. V dohodnutý čas priamo na dotknutom mieste. Početná skupina ľudí neskrývala svoje sklamanie a emócie pred projektantom, ktorý bol prvou osobou, podávajúcou informácie o tomto zámere mesta, napriek tomu, že to vôbec nebola jeho povinnosť. Odborník na dopravu taký negatívny postoj ľudí neočakával a zo stretnutia odchádzal sklamaný. Pán projektant je určite dobrým špecialistom a návrh urobil najlepšie ako vedel. Sám o ňom tvrdil, že v danej situácii je to ideálne riešenie zadania. Medzi obyvateľmi nebol pravdepodobne nikto, kto by bol odborníkom na dopravu, ale aj tak si mu ľudia dovolili oponovať. Nečudujme sa, prosím. Ľuďom, bývajúcim v tomto dome, sa komfort bývania kvôli nárastu frekventovanosti lokality neustále znižuje. Okrem toho, všetci dobre vieme, že Senica absolútne nezvláda dopravu a napriek tomu má v pláne zaťažovať ju ďalším novým projektom v centre mesta, tam, kde je situácia najkritickejšia.

V súvislosti s touto problematikou nás zaujíma viac vecí. Samozrejme - zeleň. Pýtali sme sa na Mestskom úrade, koľkože stromov by bolo kvôli výstavbe cesty a parkovísk vyrúbaných a aká výmera zelených plôch by bola nahradená plochami spevnenými. Odpoveď prišla rýchlo - riešenie tejto problematiky je ešte predčasné, pretože všetko je v štádiu návrhu.

Chceli sme vedieť, aký je proces pri vydávaní povolení pre výstavbu navrhovanej komunikácie a pýtali sme sa na Okresnom dopravnom inšpektoráte. Dozvedeli sme sa, že riešenie tejto situácie prebieha už niekoľko mesiacov a hľadá sa najvhodnejší variant. Napojenie na cestu I. triedy bude posudzovať KDI v TT a povoľovať Okresný úrad dopravy v TT. Stavbu miestnej komunikácie bude povoľovať Mesto Senica na základe stanoviska ODI v Senici. Všetky prípadné pripomienky treba adresovať na Mesto Senica.  Ľudia majú záujem stať sa účastníkmi územného konania, ktoré ešte dosiaľ nebolo zahájené.

Je mi ľúto, že pánovi projektantovi, ktorý sa prišiel so Seničanmi dobrovoľne rozprávať o senickej doprave (i keď on sám zo Senice nie je) dali ľudia pocítiť svoj nesúhlas a sklamanie. Je mi ľúto, že sa nenašiel nik iný, kto by svojim spoluobčanom predstavil a vysvetlil pripravovaný zámer.

Záhorák 12.5.2014 - Pripravované zmeny dopravy znepokojujú obyvateľov bytovky


Záhorák 19.5.2014 - Na stretnutí prevážili negatívne emócie


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene