Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Stromy vs satelit

26.11.2011 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V krátkej dobe sme zaznamenali  dve podobné žiadosti o výrub stromov so spoločným menovateľom. „...Predmetné stromy žiadame vyrúbať, z dôvodu, že bránia prijímaniu satelitného signálu...“

Milá pani, alebo milý pane! Vo svete to už tak chodí, že cez niektoré kopce a končiare nevidíme do susednej doliny. Nedáme ich kvôli tomu predsa odstreliť . Nedáme odstreliť ani susedný dom z dôvodu, že zhoršuje  satelitný príjem. Tak nechápeme, prečo by kvôli satelitnému príjmu mal prísť o život strom, ktorý je verejnosti určite viac prospešný, než Váš satelit.  A navyše v meste, ktoré pre príjem TV signálu ponúka niekoľko možností.  Nesúhlasíme so spôsobom pre príjem Vášho TV signálu, ktorému musí predchádzať výrub akéhokoľvek stromu.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene