Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Čertovsky nevyspytateľné mlyny

25.09.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Mimoriadna a neobvyklá septembrová víchrica, bola pre mňa neodolateľným pokušením ísť pozrieť von, ísť pozerať na stromy. Viem, bláznivý nápad, ale chcela som mohutné statočné tvory zažiť v boji s divokým živlom v „priamom prenose“. Sledovať, ako si musia so záťažou, voči ktorej niet úniku poradiť, ako silným nárazom odolávajú. Hľadieť na rozbesnené divadlo s vedomím, že slovo scenáristu zaniká v neriadenej trme vrme, že šialený režisér intenzívne hecuje k zbesilému tancu, nezodpovedne improvizuje a riskuje až do poslednej chvíle aj za cenu prípadných obetí.

Hneď na úvod svojho zamyslenia musím napísať, že týmto nechcem nikoho k podobným pozorovaniam inšpirovať. Naopak, všetkým otvorene odporúčam, aby sa počas veterného počasia stromom radšej vyhýbali. A keď mám vravieť o stromoch senických, tak toto odporúčanie je o to úprimnejšie.

Máme tu stromy dlhodobo zanedbané, nekontrolované, mnohé vyslovene nebezpečné. Mestu chýba základný dokument inventarizácie a starostlivosti o zeleň, podľa ktorého by v údržbe drevín postupovalo riadene a o ich stave by malo aktualizovaný prehľad.

Mnohé stromy akútne potrebujú odborné ošetrenie. Niektorým stačí zdravotný rez, niektorým treba redukciu, niektoré potrebujú symetrizačný zákrok, niekde treba nainštalovať väzbu, inde je potrebný výrub... Ale musíme vedieť čo, kde a ako. Do tejto oblasti nie je vnesený systém, starostlivosť o stromy je amatérska, neriadená, oklieštená len na odstraňovanie následkov, výruby či nekoncepčné orezy, vykonané takým spôsobom, že často pri pohľade na odvedenú prácu cítim bolesť, akoby sa štiepila niektorá z mojich kostí. Neodborne, babrácky, bez citu. O systémovosti nemôže byť ani reč. Bez vypracovanej a aktualizovanej evidencie stromov s ich hodnotením, s doporučenými zásahmi, so záznamami o procesoch a zmenách, nemá kompetentný ani len prehľad o zverených drevinách.

Vďaka archívu TV SEN sa mi do rúk dostal krátky archívny videozáznam. Bola jeseň, rok 1994, bolo práve pred komunálnymi voľbami a ja stojím pri starom veľkom platane v parku a vravím, že je nutné, aby mesto dalo čo najskôr vypracovať generel zelene. Odvtedy uplynulo dlhých 23 rokov, prešlo niekoľko volebných období, vymenili sa primátori, dokonca padol aj ten obrovský platan a Senica stále žiadny podobný dokument nemá. Za celú tú dobu, sa v oblasti starostlivosti o stromy, toto mesto neposunulo ani o krôčik vpred.

Starostlivosť o stromy musí byť sústavná, systematická práca, ktorá vyžaduje dôkladné poznanie toho, o čo sa staráme. To umožňuje práve inventarizácia (pasportizácia). Je to zároveň dokument, ktorým sa zodpovední kompetentní vedia preukázať, že starostlivosť nie je zanedbávaná, o každej drevine sa vedú podrobné záznamy. Vykonáva ju osoba spôsobilá, ktorá dokáže okrem zaznamenania základných parametrov drevín a zápisu do mapy, objektívne vyhodnotiť perspektívu, rozlíšiť prípadné ochorenia, stanoviť návrh a interval odborných zákrokov a nasledovných kontrol, čím sa minimalizuje riziko zlyhania stromov a bezpečnosť ľudí sa zvýši. Dnes jestvujú viaceré moderné spôsoby a technológie, ktoré celú evidenciu uľahčujú. Samozrejme, že v okamžiku, keď úraduje vyššia moc, napr. pri zbesilom živle, aký som opísala v úvode, sa lietaniu triesok vždy zabrániť nedá, ani pri najlepšej snahe. Ale tým, že svoje stromy poznáme, kontrolujeme a nenechávame napospas osudu, dá sa mnohému zlému predísť.

Keď bláznivý víchor ustal, prešla som sa mestom prezrieť čo napáchal. S viacerými polámanými konármi v dôsledku hubovitých ochorení, hniloby alebo tlakových vetvení ani nemal veľa práce. Mnohé boli len otázkou času, dali sa predpokladať, dalo sa im predísť. Našťastie neprišlo k žiadnym tragédiám. Mňa ale pri pohľade na dolámanú lavičku v parku, ktorú zničil padajúci konár poriadne mrazí. Rovnako, ako pri konároch z preschnutých korún nad chodníkmi, či hubami napadnutom pagaštane, ktorý sa zrútil presne vo vstupe do cintorína. Tiež pri mnohých ďalších, ktoré to doposiaľ ustáli snáď už len silou svojej stromovej vôle... Tak aspoň dúfajme, že to vždy dopadne tak dobre, ako po poslednej víchrici. Pri nesystémovosti, ktorá v starostlivosti o mestské stromy dlhodobo vládne, iné ani nezostáva. Mlyny nevykonanej inventarizácie a zanedbanej starostlivosti sú síce pomalé ale čertovsky nevyspytateľné.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene