Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Starý LIDL, nový LIDL a stromy ako prekážka

13.03.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V Senici majú zbúrať starý LIDL a hneď vedľa, v areáli bývalého Slovenského hodvábu postaviť LIDL nový. Naprojektovali ho na mieste, kde rastie viacero pekných a zdravých stromov. S výrubom týchto stromov nesúhlasíme, sme účastníkmi výrubového konania a tu je naše stanovisko:

"Uvedená plocha zaberá veľkosť približne 0,3 ha. Rastie na nich niekoľko stromov - brezy, borovice, lipa, ktoré sú perspektívne, zdravé a pekné. S odstránením náletových drevín pozdĺž oplotenia, odstránením poškodených vŕb a náletov v priestore medzi stromami súhlasíme. S odstránením ostatných stromov nesúhlasíme. Citlivou úpravou trávnatej plochy medzi stromami vznikne parkový priestor s upokojujúcou funkciou. Žiadateľova finančná situácia určite nie je taká, aby nevedel, ako umiestniť stavbu do veľkorysého priestoru bývalej fabriky tak, aby došlo k zachovaniu tohto kúska ostrovnej zelene, ktorá plnila funkciu krycej a tlmivej zelene ešte za prevádzky bývalej fabriky. Považujeme za nelogické revitalizovať betónovú plochu parkoviska späť na zeleň a na druhej strane funkčnú zeleň zničiť a zabetónovať. Je to podľa nás v rozpore s tým, ako sa firma ekologicky prezentuje."

Aby sme boli dostatočne dôrazní, spoločnosti LIDL sme poslali nasledovný text:

"Vážený Lidl! 

Naše združenie je v konaní vo veci výrubu stromov v meste Senica. Stromy majú byť odstránené z dôvodu výstavby vašej novej prevádzky, ktorá ma vyrásť na časti plochy bývalej fabriky. Vaša spoločnosť sa navonok prezentuje ekologicky, no v tomto prípade to vyzerá ekonelogicky. Na ploche asi 0,3 ha rastie asi desiatka hodnotných drevín tvoriacich malý parčík. Sú tu dokonca ešte viditeľné stopy po asi 3m širokom chodníku. Odstránením náletových drevín a citlivou úpravou trávnatej plochy môže byť zachovaná zelená zóna, ktorá svojimi mikroklimatickými schopnosťami pozitívne ovplyvní plochu dvakrát tak veľkú ako je jej veľkosť. Priestor smerom do areálu bývalej fabriky je veľkoryso otvorený a vidíme možné nenáročné zmeny v príjazde, kvôli ktorému má byť tiež táto plocha zničená.  

V projekte máte síce naplánovanú rekultiváciu časti starého parkoviska na zeleň, no to je ako škrabanie sa ľavou rukou cez pravé plece pod ľavým kolenom. 
So zeleňou a hlavne so stromami v mestách sa nemôže zaobchádzať ako so spotrebným tovarom. Ak by ste mali záujem zachovať sa skutočne ekologicky a zachovali by ste túto plochu, sme ochotní s Vami na tom spolupracovať. Verím tomu, že prezentovanie záchrany tejto plochy zelene by bol skvelý marketingový ťah.
 
S pozdravom
Ing. Juraj Kabát - pedseda OZ
Klub ochrancov zelene"
 
Uvedomujeme si, že v súčasnosti je každý jeden zdravý strom dôležitý, vzácny, hodnotný a ťažko nahraditeľný. Na tejto situácii krásne vidíme, že všetko hmotné na tomto svete vieme nahradiť, je to len vec peňazí. Pri živých tvoroch to ale neplatí. Pri stromoch, ktoré medzi ne bez pochýb patria, tiež nie. Majme ohľad k živému, dajme najavo, že to myslíme vážne. Nech to nie sú iba prázdne marketingové frázy.
 

Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene