Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Seminár - Hodnotenie stavu mestských stromov

04.04.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dnes sme absolvovali ďalší zo série pracovných seminárov pripravovaných organizáciou ISA Slovensko, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch. Jeho témou bolo Hodnotenie stavu mestských stromov. 

Téma pre nás veľmi blízka a zaujímavá. Zaoberá sa problematikou, ktorou žijeme a stretávame sa s ňou denne, či už ako ľudia, o stromy sa zaujímajúci a všímajúci si ich možno o „čosi“ viac, než je bežne zvykom, ale najmä preto, že svoje vedomosti a poznatky uplatňujeme aj pri hodnotení stromov ako účastníci správnych konaní, kde sa pojednáva o žiadostiach vo veci výrubov stromov.

Že sa jedná o tému veľmi obsiahlu svedčí i skutočnosť deväťhodinového seminára, naplneného kopou informácií, príkladov, upozornení a námetov pre ďalšie vzdelávanie.Seminár sa skladal z dvoch častí, teoretickej a praktickej a napriek spomenutým deviatim hodinám jeho trvania, by sme navodenú problematiku dokázali  rozoberať ešte veľmi, veľmi dlhý čas.

Prednášajúcimi boli členovia správnej rady organizácie ISA Slovensko – Tomáš Fraňo a Ing. Marcel Trnovský. Snažili sa upozorniť na riziká, ktoré pri určitých situáciách môžu v súvislosti so stromom, rastúcim v meste, nastať. Strom je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Pre nás je veľmi dôležité, porozumieť mu a vedieť včas identifikovať prípadný problém. Ako bolo spomenuté, téma je veľmi obsiahla, a preto jej venujeme veľmi veľa času štúdiom odbornej literatúry, konzultáciami s ľuďmi z odboru, dlhodobým pozorovaním procesov prebiehajúcich na stromoch.  Seminár bol dobrou príležitosťou pre utvrdenie si získaných poznatkov, načerpanie nových a vyvolanie diskusií. Jednalo sa o jeho prvú časť – hodnotenie stromov v neolistenom stave. Druhá časť sa bude venovať stromom v olistenom stave a je plánovaná v priebehu nastávajúceho vegetačného obdobia. Rovnako ako tento seminár, i ten pripravovaný je určený pracovníkom, zodpovedným za prevádzkovú bezpečnosť stromov, správcom zelene, aby vedeli zadávať a preberať prácu na stromoch, profesionálnym záhradníkom, budúcim arboristom, širokej verejnosti so záujmom o zeleň a všetkým, ktorí majú radi stromy.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene