Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity

   

Strana: 1  2  3  4  5  6  ...  36 

[ 22.10.2020 ]

Lipy a pamätný kameň pre Karola Bórika

( Ševčíková Dana )

V Senici sa narodilo, žilo a pôsobilo veľa významných osobností. Žiaľ, mnohé sa vytratili z nášho povedomia, z našich pamätných kalendárov, zabudlo sa na ne.

Jedným z neprávom zabudnutých, ale významných senických rodákov je aj Karol Bórik. Narodil sa pred dvesto rokmi na evanjelickej fare v Senici, v rodine evanjelického farára Pavla Bórika a Barbory, rodenej Lešovskej.  Rodina Bórikových patrila k národne uvedomelým. Karol a jeho súrodenci sa aktívne zapájali do príprav povstania v rokoch 1848 – 49. V tomto povstaní zohral mimoriadne  významnú úlohu ako prvý kapitán slovenských dobrovoľníkov. Historici ho predstavujú ako vynikajúceho a úspešného veliteľa a udatného bojovníka, ktorý verejne vystupoval proti maďarizácii a bol účastníkom všetkých troch dobrovoľníckych výprav – septembrovej, zimnej i letnej.

Čítajte ďalej


[ 01.10.2020 ]

Redukcia senickej moruše

( Ševčíková Dana )

Naša obľúbená moruša, ktorá rastie v Senici na Robotníckej ulici sa natoľko rozkošatila, že sme sa začali obávať, či jej ramená bezpečne unesú váhu nových prírastkov. Tento náš postreh sme dali do pozornosti aj Mestskému úradu v Senici. Úradnícky proces sa nám však zdal byť zdĺhavý, preto sme oslovili arboristov Jakuba Kováča a Michala Kuzmu, aby dôležitý strom nášho mesta skontrolovali a ošetrili.

Arboristi potvrdili vysokú vitalitu stromu. To je na jednej strane veľmi dobré, no z praxe vieme, že vitalita u stromov nemusí ísť vždy ruka v ruke so stabilitou. Nové objemné prírastky majú vysokú hmotnosť a môžu byť pre drevinu veľkou záťažou. Najmä, ak už v minulosti mala primárnu korunu zmenenú rezom, ktorý pre vývoj stromu nie je hodnotený ako optimálny. A to je aj prípad našej moruše.

1. októbra 2020 sa z tohto dôvodu pristúpilo k výraznej a náročnej obvodovej redukcii. Práce v korune stromu dvom arboristom trvali šesť hodín. Robota to bola naozaj precízna a náročná, no výsledok stojí za to. Koruna stromu zostala po ich zásahu zmenená, no stále veľmi pekná. A hlavne podstatne odľahčená. Odborníci pri práci skontrolovali aj bezpečnostné väzby nainštalované v korune stromu. Samozrejme, že popri redukcii bola upravená aj podjazdná a podchodná výška, ako aj odstup od priľahlej budovy. Moruška mala totiž chuť, cez okná a balkóny nakúkať ľuďom až do bytov. Rastie na veľmi frekventovanom mieste, čo zvyšuje nároky na jej prevádzkovú bezpečnosť. Aj arboristi potvrdili nutnosť intenzívnych kontrol a pravidelných zásahov, aby mohla byť čo najdlhšie zachovávaná ako živá pamiatka na starú Senicu.

Čítajte ďalej


[ 09.09.2020 ]

Na kolesách proti rakovine - pozvánka

V sobotu 12.9.2020 zoberme všetci bicykle, kolieskové korčule a poďme podporiť podujatie Na kolesách proti rakovine. Štartujeme zo senického kúpaliska.

Video pozvánka je tu

 

    

Radi privítame všetkých priaznivcov cyklistiky, ktorí majú chuť s nami prebicyklovať trasu z kúpaliska po cyklotrase, cez priehradu do Sobotišťa a naspäť a urobiť tak niečo pre svoje zdravie a tiež pomôcť aj druhým. Na konci cesty nás čakajú Lietajúce ryby /Flying fisch/ a Rišo Havel. Celé podujatie zavŕši tombola a dražba dresu s podpisom Petra Sagana. Všetky takto získané prostriedky pôjdu Nadácii na výskum rakoviny, ktorá si dala za cieľ získať prostriedky na nákup žltého lasera.

Trasa jazdy na kolesách proti rakovine je tu: 

Zaujímavosťou je, že tento rok uplynulo 140 rokov od uskutočnenia mimoriadneho športového výkonu senického - sotinského rodáka Ivana Zmertycha-Smrtiča. V júni roku 1880 uskutočnil cestu z Londýna do Budapešti na bicykli - kostitrase. A ako inak si pripomenúť tento športový výkon, než na bicykli a najlepšie tak, aby sme tým aj niekomu pomohli. 

 


[ 23.07.2020 ]

Strominkovia vo Vrbovciach

( Ševčíková Dana )

Nový článok

Čítajte ďalej


[ 18.02.2020 ]

Štyri lipy z Jelšoviec

( Kabát Juraj )
Náhody vraj neexistujú. Vraj všetko, čo sa stane je z Božej vôle. Nepochybujem, inak by to bola zvláštna náhoda, ktorá upriamila minulý rok v lete pozornosť na malú dedinku Jelšovce.
 
Prebiehalo - neprebiehalo tu konanie vo veci výrubu líp pri kostolíku Sv. Márie - Magdalény. Sakrálne dvojice, kostol - strom (lipa), sú našou srdcovou záležitosťou. Patria k sebe ako smažený syr a tatarka. Jedno bez druhého nie je ono, sú súčasťou nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Keď som sa bol na ne osobne pozrieť povedal som si: "Toto teda nie! Musíme urobiť všetko pre ich záchranu."
 
Dôvody, pre ktoré mali byť odstránené sa nám zdali nie len nedostatočné, ale aj účelové. A to, že žiadateľom bol pán farár, ktorý má na svojom svedomí poškodenie aj iných stromov v obciach v ktorých pôsobil predtým, nás zmobilizovalo ešte viac. Nebudem sa rozpisovať čo všetko sa dialo, no po pol roku sa to nakoniec podarilo. Odvolací orgán zrušil súhlasné rozhodnutie prvostupňového orgánu ochrany prírody - obce Jelšovce. 
 
Táto bitka bola úspešne vybojovaná, avšak ďalšia nás pravdepodobne čaká. Pokiaľ bude zo strany pána farára vôľa dať stromy odstrániť a pokiaľ ho v tom pán starosta bude naďalej podporovať, nemôžeme poľaviť. Objavili sa totiž náznaky, že keď to nepôjde takto, pokúsia sa o to inak - nelegálne. To je snáď fóbia. Je tu na mieste povedať si to staré, zabudnuté pionierske heslo: "Buď pripravený!"
"Vždy pripravený!"
 

Strana: 1  2  3  4  5  6  ...  36 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene