Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Ošetrovanie starých čerešní na Pánskej ceste

14.04.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Konečne krásna jarná nedeľa. Presvietená slnkom a prevoňaná vlahým vetríkom. Taká, na akú sme počas tohtoročnej dlhokánskej zimy netrpezlivo čakali. Okrem toho, strávená s ľuďmi s krásnym a úprimným vzťahom ku stromom. Jednoducho, deň ako vyšitý.

Práve pred týždňom, v počasí, ktoré nás nenadchlo zrovna tak, ako to dnešné, sme s veľkou radosťou a entuziazmom zasadili na Pánskej ceste v Čáčove 110 nových čerešní. Výsadba sa uskutočnila v rámci projektu Obnova aleje Pánska cesta, ktorý je podporený Nadáciou Pontis v  nadačnom programe Tesco pre krajšie mestá. Súčasťou projektu je aj ošetrenie starých čerešní, rastúcich v aleji od roku 1956. Je prirodzené, že čas a „oberačky“ na týchto stromoch zanechali svoju pečať. Našou snahou však je, aby tu aspoň tieto posledné zostávajúce stromy z pôvodnej výsadby, zotrvali čo najdlhšie. Preto sme ošetrenie stromov s dôverou zverili do rúk skúseného arboristu Jakuba Kováča, člena organizácie ISA Slovensko, ktorá slovenských arboristov zastrešuje.

S Jakubom sme sa stretávali už počas minulého roku, pri realizácii projektu na obnovu čerešňovej aleje, nachádzajúcej sa za IBV Juh v Senici. Je to asi práve rok odvtedy, keď sa nám sám iniciatívne ozval a začal sa o náš projekt zaujímať. Sme radi, že ho táto aktivita združenia zaujala a opakovane prichádzal na naše brigády, aby ošetroval staručké čerešňové stromy. Dnes so sebou do Senice priviedol ďalších dvoch kolegov. Sú nimi Martin BellaIng. arch. Ivan Klas. Všetci traja stromolezci sú zo Stupavy. Okrem trpezlivej práce na stromoch, chlapci na Pánskej ceste symbolicky zasadili ďalšie dve čerešničky, ktoré sa stali súčasťou nášho mladého stromoradia.

Pre človeka, ktorý si váži stromy a vidí v nich viaceré významné a ničím nenahraditeľné hodnoty, je arboristika krásne remeslo, umenie, šport, filozofia i veda zároveň. Na to, aby bol človek skutočne dobrým arboristom, treba okrem odborných vedomostí aj dobrú fyzickú, ale i psychickú kondíciu. Naše združenie arboristike veľmi fandí. Neustále sa o stromy zaujímame, neustále sledujeme procesy, ktoré po orezoch na nich vznikajú. Vieme, že neodbornými zásahmi na stromoch sa častokrát narobí viac škody ako osohu. Veľakrát ľudia orežú strom, pretože sú presvedčení, že tým bude pre nich bezpečnejší. O technike rezu, vhodnej dobe pre rez, o vlastnostiach jednotlivých taxónov, o biológii stromu a iných dôležitých aspektoch však príliš nevedia. I keď neúmyselne, no s istotou dosiahnu svojim zásahom na strome pravý opak. Nevhodným orezom je strom oslabený, znižuje sa jeho vitalita, vznikajú defekty a ochorenia, čím sa strom stáva pre svoje okolie rizikovým.

Ako bolo spomenuté vyššie, snahou združenia je, aby staré čerešne zostali v našom regióne čo najdlhšie. Vieme, že tu nebudú naveky, a že ich čas je pomerne prísne vymeraný. Čerešňa nie je dlhoveký strom a tieto na Pánskej ceste majú už takmer šesťdesiat rokov. Našou snahou a cieľom je zachovanie pôvodného genetického materiálu pre množenie a zachovanie starých odrôd. Ak sa o toto nepokúsime, staré odrody našich čerešní zmiznú v nenávratne. My máme záujem na tom, aby sa takýto scenár nenaplnil.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene