Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Strominkovská rodinka sa rozrastá

27.06.2014 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Strominkom sa v senických škôlkach páči. Srdečné privítanie v škôlke na Komenského ulici a v Čáčove našich strominkov povzbudilo. Po strominke Žofinke, Kristínke, Tominkovi a Dominkovi, sa tentoraz v materskej škole na  ulici Janka Kráľa, v piatok 20.6.2014, zabývali strominka Pavlínka a strominka Magdalénka.

V materskej škole sme boli vrelo prijatí a deti si ochotne a so záujmom vypočuli rozprávanie o strominkoch, ktorí sú ústrednými postavičkami celého nášho projektu. Tak, ako v predchádzajúcich škôlkach, aj tu sme s deťmi vyrobili veľkú výtvarnú koláž strom – strominkovník. So škôlkarmi sme rozprávali o všetkom, čo pre nás stromy a rastliny znamenajú a prečo ich musíme chrániť. Všetky deti vyjadrili svoje presvedčenie, že sú odhodlané stromy ochraňovať a s radosťou sa naučili novú pesničku, ktorú si pospevovali v priebehu celej našej návštevy.

Samozrejme, že nesmel chýbať ani arborista Jakub Kováč, ktorý deťom predviedol, ako vie liezť na stromy a akým spôsobom sa o stromy stará a ošetruje ich. Tentoraz bol na kontrolu a ošetrenie vybratý robustný javor cukrový, rastúci v areáli materskej školy. Deti s napätím sledovali arboristu a jeho prácu. Obdivovali odvahu a šikovnosť stromolezca a pri výstupe do koruny stromu ho silne povzbudzovali. Napriek tomu, že tento strom nepreukazoval žiadne závažné znaky poškodení či chorôb, zaslúžil si odbornú kontrolu najmä z dôvodu jeho mohutnosti, rozložitosti a miesta jeho rastu, kadiaľ denne prejde a hrá sa množstvo malých detí. Strom časťou svojej koruny zasahoval nad budovu materskej školy. Tieto konáre boli upravené, celý intravilán koruny bol skontrolovaný a nežiaduce a poškodené konáre boli odstránené.

Pri našich návštevách materských škôl zvykneme deťom venovať mladý stromček, aby sme ho spoločne zasadili. Tentokrát sme tak, vzhľadom k blížiacim sa prázdninám, neurobili, z dôvodu, aby stromček cez leto neutrpel v dôsledku sucha. Ani tu však nezostaneme škôlkarom nič dlžní, prisľúbili sme im, že do ich škôlky sa ešte vrátime a na jeseň sľúbený stromček spoločne zasadíme.

Cieľom strominkovského projektu je upozorniť deti na význam stromov, vytvárať a podporovať u nich vzťah k nim, poukázať na možnosti ochrany a ošetrovania stromov.

Malí strominkovia sa teda rozrástli o ďalšiu materskú školu. Veríme, že strominkovskú rodinu sa nám podarí úspešne rozšíriť aj na budúci rok.

Foto: Dagmar Blažíčková

Do fotogalérie prejdete kliknitím na ilustračný obrázok v článku

Realizované s finančnou podporou Mesta Senica v rámci programu Strominkovia.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene