Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Hmyzí a vtáčí hotel za Záhorskou galériou

23.04.2015 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Za Záhorskou galériou v Senici rastie stará moruša. Žiaľ, jej zdravotný stav už nezaručoval požadovanú statickú bezpečnosť. Množstvo dutín od koreňového systému, cez kmeň až po kostrové konáre, početné zlomy konárov, výtoky, prítomnosť hmyzu, hniloba a iné defekty boli dôvodom k obavám z jej zlyhania. V bežnom prípade sa pri takto poškodenej drevine realizuje výrub. Keď sa Vám však na takýto strom pozrie arborista Jakub Kováč, na bežné riešenie zabudnite.

Takto narušený strom je totiž okrem iného i dôležitým a hodnotným biotopom. Dutiny a rozkladajúce sa drevo môžu poskytovať životný priestor pre mnohé živočíchy, napríklad vtáctvo, netopiere, hmyz... Vďaka Jakubovej myšlienke, ktorú sme s nadšením začali rozvíjať a realizovať, rozhodli sme sa zo starej moruše vytvoriť hmyzí a vtáčí hotel. Idea pozostávala z ponechania takej časti stromu, ktorá by prestala byť pre svoje okolie nebezpečná a z umiestnenia viacerých  búdok a kŕmidiel na takto upravený strom.

Koruna moruše musela byť teda z bezpečnostných dôvodov radikálne zredukovaná, aby boli čo najviac odľahčené defektné kostrové konáre. V žiadnom inom prípade nie je možné korunu takto zosadiť, jedine vtedy, ak sa skutočne jedná o alternatívu k výrubu. Jakub ešte i v tejto situácii ponechával na strome množstvo ľahučkých mladých výhonkov, aby strom nestratil šancu zazelenať sa a poskytnúť svetu svoje sladké morušové plody.

Po potrebnej redukcii a uprataní priestoru pod stromom prišlo na rad šindľovanie – zastrešovanie veľkých rezných rán a dutín a montáž deviatich búdok a kŕmidiel. Nespočetné množstvo zlezení a vylezení na strom pri rozmiestňovaní vtáčích domčekov bolo náročné a únavné. Vďaka Jakubovej húževnatosti a šikovnosti a bezpochýb  i motivácie z realizácie krásnej myšlienky, bolo dielo dokončené ku vzájomnej spokojnosti a radosti. Medzitým sme ešte stihli komunikovať so žiackymi kolektívmi i zvedavými okoloidúcimi a odprezentovať im náš projekt a arboristiku všeobecne.

Moruša zostáva zachovaná v maximálnej možnej miere, alegoricky vyzdobená vtáčími domčekmi. Strom sám o sebe poskytuje dostatok úkrytov pre život vtáctva a hmyzu, búdky sú akýmsi zvýraznením i výtvarným dotvorením myšlienky pre zachovanie starej dreviny ako biotopu. Keďže sa jedná o netypickú úpravu stromu, pre lepšie vysvetlenie myšlienky i kvôli náučnému významu sme v jeho blízkosti umiestnili informatívnu tabuľu.

Pre pokračovanie ďalšieho morušového života za Záhorskou galériou sme dali Zemi novú nástupníčku - mladučkú morušu bielu. Stalo sa tak 22. apríla 2015, symbolicky na Deň Zeme, ktorý mal síce iba 24 - hodinové trvanie, ale v našich dvoch rozdielnych morušových stromoch, zostane pretrvávať aj počas ďalších dní .

 

Reportáž TV REGION tu:

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene