Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Strominkovia v dobe lipovej a Praskačových lipa

24.09.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V Senici rastie zopár starých líp, ktoré majú svoje príbehy. Radi by sme ich svojim pôsobením postupne predstavili  širšej verejnosti, aby sme upozornili na ich prítomnosť, krehkosť a potrebu uchovať ich ako pamiatku pre naše mesto. Preto v združení nastáva akási DOBA LIPOVÁ a ovplyvňuje  aj činnosť Strominkov.

Po letnom odpočinku prišli Strominkovia do materskej školy na Komenského ulici. Tu sú Strominkovia vlastne doma. Práve tu sa takmer pred štyrmi rokmi zrodila spontánna myšlienka pre vytvorenie projektu so šírením stromovo – ochranárskej osvety medzi najmenšími. Z detí, ktoré našich prvých Strominkov zažili sa medzičasom stali školáci a vystriedali ich dietky nové.  Tie sa dnes dozvedeli o dôvodoch a potrebe chrániť a správne udržiavať stromy. A s radosťou sme s nimi zasadili ďalší stromček – mladú morušku. Neukrátili sme ich ani o možnosť stretnúť sa s našimi spolupracujúcimi arboristami Jakubom Kováčom a Michalom Kuzmom, aby trošku spoznali a na vlastné očká videli ich zmysluplnú, no náročnú prácu.  

Ako som v úvode spomenula, našu činnosť ovplyvňuje doba lipová, preto sme pre ošetrenie vybrali starú lipu, rastúcu neďaleko materskej školy, na križovatke ulíc Komenského a Hollého. Deťom sme vyrozprávali, že táto lipka rástla kedysi spoločne s ďalšou lipou pri vchode do dvora, kde bývala rodina Praskačových. Vo dvore rástli aj ďalšie lipy, bolo ich dovedna asi sedem, no do dnešného dňa sa uchovala len táto jedna jediná. Svoj život nemá jednoduchý, čo sa odzrkadľuje aj na jej zdravotnom stave. Márne by ste hľadali koreňové nábehy stromu. Naopak, je neprehliadnuteľné, že strom bol v minulosti  prihrnutý vrstvou zeminy, čo je neodpustiteľný hriech, ktorý po čase spôsobuje drevinám veľké problémy. Aj ďalšie zásahy človeka do tela stromu, ale aj jeho životného priestoru, sa podpísali na zhoršených životných podmienkach lipky. Toto sa začalo odzrkadľovať na znižovaní vitality a presychaní jej koruny. Suché konáre nad frekventovaným chodníkom a parkovacími miestami sú pre ľudský svet nebezpečné. A v korune tejto lipy ich bolo veľmi veľa.  

Takýto strom, ktorý má v génoch zakódovaný život pretrvávajúci niekoľko stoviek rokov, nám príkladne ukazuje, s akou neskorou odozvou prichádza reakcia dreviny na zhoršené podmienky. Strom nereaguje na negatívny zásah tak,  ako organizmus človeka – bezprostredne po jeho pôsobení. Trvá roky, niekedy i desiatky rokov, kým sa u neho ublíženie na zdraví prejaví. Keď už je každému jasné, že so stromom nie je niečo v poriadku, ľudia sa pýtajú – čo sa stalo, prečo sa stromu prestáva dariť? Vinník sa už ťažko hľadá. Každý už zabudol, nik si nespomenie na súvislosti spred niekoľkých rokov – napríklad blízky výkop pre plynové potrubie, navážku, či výstavbu chodníka. Preto, ak ktosi háji skutok, ako trebárs výstavbu parkoviska v koreňovom priestore stromu, nemôžeme s jeho počinom súhlasiť, aj keď sa pri výstavbe veľahlasne prezentuje zachovanie jestvujúcej zelene.

Arboristi vykonali obhliadku a kontrolu dreviny, lipu ošetrili pomocou šetrnej stromolezeckej techniky, ručnými pílkami odstránili množstvo suchých a nebezpečných konárov a do koruny nainštalovali bezpečnostnú väzbu. Zvedaví škôlkari s napätím sledovali prácu šikovných stromolezcov, tešili sa z novovysadeného stromčeka a z netradične stráveného strominkovského dopoludnia, počas ktorého sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o našich stromových kamarátoch. My zas máme radosť, že našim pričinením sa jediná zachovaná Praskačových lipa zbavila zanedbaného vzhľadu a priestor pod týmto stromom sa pre okoloidúcich stal bezpečnejším. Popritom sa neustále snažíme prezentovať, že existuje síce náročnejšia a prácnejšia metóda ošetrovania drevín, za to však oveľa citlivejšia a efektívnejšia, v porovnaní s rezaním kostrových konárov sprevádzaným revom motorových píl, z dosahu vysokozdvižných plošín. Pri pohľade na správne ošetrený strom by ľudské povedomie vykonaný zásah nemalo ani postrehnúť. Presne, ako v prípade tejto ošetrenej lipy.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

Projekt Strominkovia je v roku 2016 podporený dotáciou z Mesta Senica a TTSK


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene