Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Slnko, lipy, deti, Častkov

21.06.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


19.6.2017 bol krásny horúci deň a my sme ho venovali deťom v Základnej škole v Častkove. A rozprávali sme sa, ako inak, o stromoch. Debata sa začala témou, ktorou je samotný zrod stromčeka. Od nej sa odvíja uvedomenie si hodnoty zeme a priam kúzelná sila a podstata života ukrytá v semienkach. V pretechnizovanej dobe sa všeobecne o tejto téme s deťmi rozpráva veľmi málo.

Potom sme si porozprávali a graficky znázornili všetko, čo strom pre svoje okolie znamená. Mnohé funkcie vnímajú žiaci ako samozrejmé, o niektorých sa dozvedeli počas nášho spoločného rozprávania. Túto činnosť vystriedala hra, kde bolo úlohou detí určiť vzorky našich bežných listnatých a ihličnatých stromov.  Žiačikov sme zoznámili aj s ťažším levelom – určovaním stromov podľa dreva a kôry, aby sme priblížili odlišnosť jednotlivých stromov, počas čoho si školáci uvedomili, že stromy sú ako ľudia. Sme rôznych rás, z ktorých každá má svoje typické črty, no i tak je každý jednotlivec v rámci svojho druhu originál, každý máme iný vzhľad, inú výšku, iné črty tváre, iný tvar postavy, iné vlastnosti... Presne ako stromy.

Slovo v triede dostali i arboristi, ktorí prišli školákov navštíviť, aby im porozprávali o svojej práci. Aby im priblížili svoju profesiu zo všetkých stránok – z hľadiska technologického, odborného, bezpečnostného i morálneho. Aby vysvetlili čo chápeme pod pojmom ošetrenie stromu, aby aj na vlastné oči videli, ako vyzerá práca arboristu. Na to deti vedeli rýchlo a spontánne zareagovať, keď postavili do kontrastu orezom zničenú (dekapitovanú) lipu v ich obci.

Dve častkovské lipky, rozprestierajúce svoje koruny nad školským dvorom a detským ihriskom však mohli byť pokojné. Od prítomných arboristov – Jakuba Kováča a Martina Bellu sa dočkali len šetrného profesionálneho ošetrenia. Deti so záujmom sledovali náročnú prácu stromolezcov, ktorí kontrolou a ošetrením líp zvýšili prevádzkovú bezpečnosť okolia stromov. Teší nás, že tieto lipky sú skutočnými spoločníkmi žiakov i školského personálu, že ľudia žijúci v ich blízkosti majú k nim kladný vzťah a uvedomujú si pozitíva, ktoré tieto stromy prinášajú.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku

 

Podujatie bolo organizované s podporou Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu "Podpora         mládežníckych aktivít v roku 2017"


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene