Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Strážkyňa veľkomoravských tajomstiev v rukách arboristov

02.05.2018 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Reťaz aktivít, zameranú na osvetovú činnosť pre ohľaduplný prístup k stromom a pre popularizáciu arboristiky, nadpájame šiestym ročníkom nášho autorského programu Strominkovia. Tentokrát sme si pre svoje pôsobenie vybrali obec Kopčany, žiakov jej základnej školy a lipku pri najstaršom slovenskom kostolíku, ktorého pôvod sa datuje do dôb Veľkomoravskej ríše.

Deti nás ráno čakali v areáli školy, kde pod dohľadom svojich skvelých učiteliek vyrábali hmyzí domček. Ich činnosť nás plynule tematicky presmerovala k účelu našej návštevy. Ako vždy, aj teraz sme ich pozornosť chceli upriamiť na významné, veľakrát i podceňované, no dôležité funkcie stromov. Popritom sme spoločne zasadili stromček, ktorý sme priniesli ako dar, aby im v škole zostala na nás spomienka v podobe zeleného spoločníka. A potom sme sa vybrali za obec Kopčany, na miesto, kde tichúčko v poli rastie stará lipka, robiaca spoločnosť vzácnemu, tisícročnému kostolíku Margity Antiochijskej.

Na nezasväteného človeka lipka možno ihneď nezapôsobí ako výnimočný strom, neohúri ani neobyčajnou veľkosťou, ani neobyčajným tvarom. Žije ale v ťažkých podmienkach, ako solitér, vetrom ošľahaná, suchom vyprahnutá, ničím nechránená... a my sa postupne dozvedáme, že jej vek môže presahovať dvesto rokov. Keď vzhliadneme dobové fotografie, uznávame tento údaj za hodnoverný. Vzhľadom k ťažkým podmienkam „priberala“ vo svojom živote pomalšie. Napriek jej skromnosti tvorí neodmysliteľnú a dôležitú súčasť scenérie, ktorá zachytáva starý veľkomoravský kostolík. Spolu s kostolíkom je zaznamenaná na každom fotografickom zábere, vyobrazená na každom výtvarnom diele, kostolík bez tejto lipky by prišiel o mnohé zo svojej charizmy.

Lipka má svoje boliestky. Okrem spomenutých ťažkých podmienok a nie najšťastnejším zásahom z minulosti, sa pri obnove kostolíka a archeologických prácach zasahovalo aj do jej výhradného priestoru, v ktorom má uložené svoje korene. I keď je mnohé pre nás neviditeľné a ukryté pod zemou, prejavy stromu po týchto činnostiach začíname pozorovať v korune až po niekoľkých rokoch. Koruna začína presychať, ustupovať. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebný odborný zákrok. Preto sme lipke chceli pomôcť a zároveň ukázať deťom ako túto činnosť vykonávajú povolaní profesionáli. Statočnú lipu vzali do svojich rúk odborníci, s ktorými už roky spolupracujeme, konzultujeme, diskutujeme – arboristi Jakub Kováč a Martin Bella.

Popritom si deti okrem nových informácií mohli zasúťažiť aj v malom vedomostnom teste o stromoch a zároveň sme ich naučili pieseň, venovanú matke Zemi. V Kopčanoch po nás 25. apríla 2018 zostal zasadený okrasný buk, ošetrená vzácna lipka, myšlienky venované stromom a odovzdané deťom. Ako neplánovaný a nečakaný bonus pre nás, bola aj prednáška miesteneho pamätníka pána Petra Kubáňa, ktorý prezradil mnohé o kostolíku i o lipke, ktorá nás na toto miesto priviedla.

V spolupráci s pani učiteľkou Ivonkou Bolebruchovou prihlasujeme Lipu malolistú, rastúcu pri kostole Margity Antiochijskej v Kopčanoch do ankety Strom roka 2018. Anketu každoročne organizuje nadácia Ekopolis. Držme našej lipovej strážkyni Veľkomoravských tajomstiev palce, aby bola vybraná do finálového súťaženia a najmä, aby na svojom tajuplnom a vzácnom miestečku, ktoré jej pre život vybral ktosi z našich predkov, stála ešte dlhé predlhé veky.

  Projekt bol podporený dotáciou TTSK

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene