Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


DEŇ STROMU 2012

12.11.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


8.11.2012 prebehol pracovný seminár Deň stromu, ktorý organizovali ISA Slovensko (International Society of Arboriculture AO SLOVAKIA) a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre. Bol určený arboristom, správcom zelene, pracovníkom miestnych samospráv, študentom, no najmä všetkým, ktorí sa o zeleň aktívne zaujímajú. So záujmom sme sa ho zúčastnili, aby sme si vypočuli niekoľko prednášok z odborných kruhov. Obsahovali veľa príkladov starostlivosti o zeleň a jej tvorby, zo sveta i od nás.

Príklady to boli rozličné. Zaujímavé riešenia, dobré riešenia ale i také, ktoré neboli práve najšťastnejšie napriek tomu, že bolo do nich investovaných mnoho prostriedkov, celkový dojem z realizácie diela nebol podľa očakávaní. Rozoberali sa príčiny takýchto výsledkov, rozprávalo sa o vhodných a nevhodných výruboch a výsadbách v mestách, chybách v starostlivosti o zeleň, o sortimente a voľbe druhov výsadbových drevín pre obce a mestá i o kompozičných zámeroch pri tvorbe zelene v rôznych, niekedy i v netradičných situáciách. Videli sme ukážky, zachovania drevín pri revitalizačných prácach, pri ktorých by sa ich zachovanie už ani neočakávalo, najmä z dôvodu narušenia navrhnutých línií a projektovaných štruktúr. Keď sa však i v tejto situácii podarilo ponechať pôvodnú zeleň, tvorcovia obnovovaného priestoru dosiahli pôsobivý efekt. Zaujímavých tém z oblasti ochrany a tvorby zelene nebolo málo.

Seminár sa okrem tohto niesol aj v znamení vzdelávania, či už arboristov, tak i ostatnej odbornej a širšej verejnosti. Ľudia pracujúci v tejto oblasti, sú si vedomí potreby vzdelávania všetkých skupín, preto je pripravovaný celoživotný vzdelávací projekt, učený nie len pre profesionálnych arboristov, ale i pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú pri svojej práci do kontaktu so stromami a rozhodujú o zeleni, napr. starostovia, pracovníci úradov, technických služieb, správcovia zelene, profesionálni záhradníci, no aj ľudia, ktorí sa o stromy zaujímajú mimo svojej profesie, záleží im na nich a chcú mať v tomto smere odborné znalosti a kvalitné informácie. Veľký priestor bol venovaný arboristickým štandartom v Čechách a na Slovensku. Okrem toho si účastníci seminára mali možnosť vypočuť nové, zaujímavé informácie z ISA workshopu v USA.

Deň stromu 2012 v Nitre nám dal dosť podnetov pre zamyslenie a porovnávane so situáciami, ktoré poznáme z bežnej praxe. Poskytol priestor pre diskusiu, nové kontakty ale aj inšpiráciu pre plány do ďalšej našej činnosti.

Fotogaléria ISA Slovensko


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene