Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše

   

Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  24 

[ 26.02.2017 ]

Nielen o hnoji

( Ševčíková Dana )

Na Surovinách za Senicou sa bude rozširovať „Prasacie mestečko“. Spoločnosť Agrovýkrm, a.s. plánuje dostavbu a prístavbu chovných hál. Už teraz tu ročne vykŕmia približne 100.000 prasiat a za toto obdobie vyprodukujú 42.607 t hnojovice. Po rozšírení by to malo byť 61.306 t za rok, preto súčasťou zámeru je aj riešenie hnojovicového hospodárstva.

Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Senica v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Pre riešenie skladovania hnojovice sú navrhnuté dva varianty: Pri prvom by sa areál podniku nerozširoval, vybudovalo by sa nové hnojovicové hospodárstvo s odkrytými nadzemnými nádržami na hnojovicu. Všetci veľmi dobre vieme, ako „chutí“ ten charakteristický zápach, vanúci z tohto areálu... Pri druhom variante by bolo nutné zabrať časť susedného zalesneného pozemku, na ktorom by sa vybudovala prekrytá zemná nádrž a získala by sa vyššia kapacita skladovanej hnojovice. Druhý variant sľubuje zníženie zápachu a únikov znečisťujúcich látok do ovzdušia. Tak či tak, nám ani jedno z navrhnutých riešení skladovania takého veľkého množstva hnojovice nevonia a ako najlepšie riešenie sa nám javí bioplynová stanica.

Čítajte ďalej


[ 10.02.2017 ]

Príde Senica o ďalšie stromy?

( Ševčíková Dana )

Senica má opäť prísť o kus zelenej plochy so stromami. Tentokrát na Dlhej ulici, v areáli podniku DEMA.

Sme účastníkmi správneho konania vo veci výrubu týchto drevín. Rozumieme komerčnému hľadisku podnikateľského zámeru, ale nemôžeme sa s ním stotožniť. Predmetná stromová zeleň plní protihlukovú a protiprachovú izolačnú funkciu, okrem množstva iných funkcií, ale práve tieto dve spomenuté budú v blízkej dobe znásobené výstavbou aj rozšírenou výrobou v dotknutom priestranstve a jeho okolí.

Areál sa nachádza oproti „Starému“ sídlisku. Zeleň vhodne oddeľuje lokalitu s priemyselným využitím od obytnej. Z dôvodu tesnej blízkosti bytovej zóny nesúhlasíme s odstránením týchto drevín. Nesúhlasíme, aby na úkor tohto zeleného priestranstva vznikli vybetónované parkovacie plochy. Mesto začína mať nedostatok vsakovacích plôch, neustále pribúdajú spevnené plochy, ktoré nemajú vodozádržnú schopnosť, negatívne vplývajú na mikroklímu mesta a pohodu jeho obyvateľov. 

Čítajte ďalej


[ 08.02.2017 ]

Neprajte mi veľa zachránených stromov

( Ševčíková Dana )

Mám narodeniny. Ľudia mi gratulujú a vyslovujú priania. Prajú pevné zdravie, šťastie, lásku a viacerí mi okrem týchto cenných hodnôt želajú aj veľa zachránených stromov, veľa nezdevastovaných stromov, nech mám čo najviac vysadených stromov.... Nechcem byť nevďačná, ale musím priznať, že tieto priania vo mne vyvolávajú nepokoj a moja duša sa proti nim vzpiera.

Prečo MNE? Prečo želáte MNE veľa zachránených stromov? Sú tie stromy snáď iba moje? Chcem, aby ste cítili, že sú aj vaše. Veď ja sa do toho nepúšťam preto, že po takej činnosti túžim. A nerobím to kvôli sebe. Úprimne sa snažím kvôli všetkému živému a aj kvôli tým, ktorí prídu po nás, aby aj pre nich čosi zostalo. Ani trochu ma neteší bojovať za nejaký strom. Neželám si žiadny boj. Ani poukazovanie na kadejakých babrákov, ktorí stromy bezohľadne režú a ničia, nie je mojim prianím.

Mám radosť, keď si môžem strom užiť bez boja. Keď STROM v plnej sile a kráse je tá najprirodzenejšia a najnormálnejšia vec a vôbec za ňu netreba bojovať. Keď je aj pre ostatných živou bytosťou, ktorú všetci rešpektujú, chcú ju a nikto nemusí na jej ochranu proti človeku, míňať zo svojej, stále sa zmenšujúcej kôpky času. Netúžim po potlesku a slovách chvály za nové stromčeky, ktorých mi želajú vysadiť čo najviac. Bolo by fajn, keby sme sadili spolu. Keby sme polievali spolu. Keby sme si stromy vedeli užívať a vážiť spolu. Toto nech sa splní. Toto je moje skutočné prianie. A nie iba narodeninové.

Ilustrácia: Tomasz Alen Kopera


[ 25.09.2016 ]

Doba lipová - Ešte stále hlasujeme za Smrdácku lipu

( Ševčíková Dana )

Krásna 300-ročná lipa, rastúca nad kúpeľnou obcou Smrdáky sa dostala do finále celoslovenskej ankety nadácie Ekopolis Strom roka. Lipku do súťaže prihlásilo naše združenie.

Jedná sa o nádherný staručký strom. Podobný nenájdete v široko ďalekom okolí. V apríli tohto roku, sme s touto lipkou strávili nezabudnuteľný deň. S projektom Strominkovia,  sme navštívili miestnu materskú školu a naši skvelí arboristi sa ujali vzácneho stromu. K pani lipe pristupovali s úctou a citom, aby ju odbremenli od suchých konárov v korune, čím učinili priestor pod stromom bezpečnejším. Práca sa im podarila tak, že si strom zachoval čaro a prirodzený charakter staručkej dreviny, na ktorej sú všetky procesy starnutia krásne a obdivuhodné.

Ak sa Vám lipka páči a chcete ju podporiť, dajte jej svoj hlas. Čas je už len do konca septembra. Smrdácka lipa má číslo 8. Hlasovať môžete na facebooku lajknutím jej fotografie, alebo na stránke nadácie Ekopolis

Foto: Jakub Kováč


[ 27.07.2016 ]

Neznámemu aktivistovi

( Kabát Juraj )

Značka KOZEL začína rásť. Veď už o pár dní bude mať oficiálnych 5 rokov. Vyzerá to, že sa začína stávať pojmom. Dobré značky bývajú kopírované či zneužívané. Aj nám sa stala kuriózna príhoda.

Poštou sme dostali list z Nového Mesta nad Váhom - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru. Na tom by nebolo nič zaujímavé, avšak my sme o žiadny dozor nežiadali. Išlo o prešetrenie pravdepodobného porušenia právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Jednoducho, malo sa zistiť, či nedošlo k nelegálnemu výrubu stromu dňa 1.6. 2016 v Starej Turej. Keďže nevieme, kto v našom mene podnet podal, uverejňujeme ho, aby sa neznámy priaznivec, či potenciálny člen dozvedel výsledok (stačí kliknúť na obrázok v článku).

Ak by sa nám ozval, radi poskytneme rady, ako sa aktívne zapojiť do ochrany prírody. Podávanie podnetov je dobrý začiatok, avšak lepšia je prevencia. Zapojenie sa do konaní vo veci výrubu je jednoduchšie a účinnejšie. Naši členovia takú možnosť majú. Samozrejme po vydaní splnomocnenia. Nedávno bola táto možnosť využitá napr. vo Vozokanoch.

K tomuto prípadu sa vyjadriť nevieme, nie sú nám známe dôvody, nemáme žiadne vstupné informácie. Čo nás už v prvom momente však veľmi zaráža a mrzí, je skutočnosť, že sa výrub uskutočnil vo vegetačnom období v čase hniezdenia. Aké k tomu boli dôvody nevieme, ale zaujímalo by nás to. S aktivistom, ktorý v našom mene podal podnet by sme radi „hodili reč“. Ničoho sa neobávajte a pokojne sa nám ozvite do správy na oz.kozel@gmail.com. Ďakujeme, že si všímate čo sa deje vo vašom okolí.


Strana:  1 ...  4  5 6  7  8  ...  24 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene