Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše

   

Strana:  1  2  3  4 5  6  ...  24 

[ 11.09.2017 ]

Okamžik, keď sa likviduje história a dôvera

( Ševčíková Dana )

Ostrú vlnu kritiky a pohoršenie vzbudilo nečakané odstránenie náhrobkov na starom sotinskom evanjelickom a katolíckom cintoríne v Senici, ktorý bol poslednou hmatateľnou spomienkou starej Sotiny. Predchádzajúci režim totiž takmer všetko v meste zlikvidoval. A v likvidácii sa pokračuje.

Áno, bol to „len“ parčík s pomníčkami, s lipovou alejou, kde stále v tieni stromov odpočívajú pozostatky tých, ktorí nám predali svoju štafetu na tvorení ich a nášho mesta. Že sme sa nestihli stretnúť v čase, nemení nič na ich hodnote.

Posledná zachovaná časť sotinského cintorína je už minulosťou. Zo dňa na deň ťažká technika neľútostne a bez citu zhrnula spomienku na jednu hromadu a odviezla niekam na skládku. Takýmto špeciálnym spôsobom mesto Senica upratalo pietny priestor, v ktorom svoje pobytové stopy zanechávali tí, ktorí z rôznych príčin zostali bez domova.

Bezduché hrubé riešenia, hrubá sila... Najskôr sa nestarajú, nechajú zanedbať a potom argumentujú, že bolo zanedbané. Je nám to neskutočne ľúto, keď sa ničí to málo, čo tu z minulosti zostalo. Že sa nevolí cesta a nehľadá spôsob zachovať, ale likvidovať. O to viac, že predstaviteľom, ktorí sú vo vedení mesta, to ľúto nie je ani trochu a považujú to za primerané a správne riešenie. Na rozdiel od väčšiny ľudí, ktorí v Senici majú domov. Miešajú sa nám pocity o hodnovernosti a dôležitosti úradníkov, keď zástupca primátora verejne na sociálnej sieti priznáva, že on za nič nemôže, že on o tom nevedel, že to bolo v kompetencii príslušného oddelenia MsÚ... Ten komentár na fejsbuku už nenájdete, je vymazaný, ale stále sa pýtam, aký systém vládne na tomto úrade? To majú úradníci naozaj takú kompetenciu, že môžu likvidovať čo sa im zachce? Históriu, hroby našich predkov, čo ešte...?

Čítajte ďalej


[ 09.06.2017 ]

Ďalšie parkovisko na úkor zelene a chodcov - Senica, Brezová ulica

( Kabát Juraj )

Už to bude šesť rokov, čo sa v Senici zrodilo združenie Klub ochrancov zelene. Pri vzniku sme si dali za úlohu, že budeme chrániť prostredie v meste a spolupracovať s obyvateľmi a úradmi v meste na jeho ochrane. No zisťujem, že táto idea bola naivná. Nie je to spolupráca, je to boj o každý kúsok zelene,o každý strom či ker. 

Je to boj proti nezmyselným dogmám. Boj proti ľuďom, ktorí hľadajú vinníka za svoj pokazený život a nachádzajú ho, ako inak, v niekom, kto sa nemôže brániť – napríklad aj v strome. Niekedy mám dojem, akoby v tomto meste za všetko mohli stromy. Za naše choroby, za naše obavy, bránia podnikaniu a teda ekonomickej prosperite a hlavne nám bránia v parkovaní.  A my ťaháme za kratší koniec.

Ak sa pozrieme na mapu Senice a zmeriame si jej plochu zistíme, že je to približne 550 hektárov. V roku 2005 mala zastavaná plocha veľkosť približne 479 ha. Plocha verejnej zelene, v súčasnosti spravovaná Technickými službami, má rozlohu 68 ha a klesá.  Na každého obyvateľa mesta pripadá teda asi 33 m2 verejnej zelene. Akademické odporúčanie je aspoň 50 m2. Každý člen akejkoľvek sociálnej skupiny v našom meste má v nej podiel: muži, ženy, deti, chodci, cyklisti, šoféri a má na ňu rovnaké právo. Každý má z nej úžitok (či už si to pripúšťa, alebo nie) Pri výstavbe takého parkoviska už z danej plochy úžitok každý mať nebude, ale iba určitá skupina. V takomto prípade by bolo správne, aby ostatní obyvatelia boli nejako odškodnení. Platba za parkovanie nie je dostatočná kompenzácia, nakoľko nie je použitá na rozvoj zostávajúcej zelene, či na budovanie novej, ale je použitá na budovanie a údržbu cestnej infraštruktúry.

Čítajte ďalej


[ 28.03.2017 ]

Vŕbka

( Ševčíková Dana )
Nevyniká ani veľkosťou, ani vekom, ani sa nejedná o žiadnu druhovú zvláštnosť... Je to obyčajná malá vŕbka, akých nájdete v každom meste niekoľko.
 

Táto je pre mňa predsa len jedinečná a svojská, snáď už len preto, že si rastie trochu inak. Napriek svojej drobnosti, naťahuje konáre do šírky, akoby chcela objať celý vesmír. Nad chodníčkom v tráve vytvára živý prístrešok a žiarivými vláskami osviežuje svet. Chodím okolo nej každý deň a občas počúvam ponosy iných, že to nie je veľmi pekný strom, že je akýsi zanedbaný, možno aj chorľavý, krivoľaký, neupravený, plný suchých konárov... "Veď je krásna", vravím si a túžim to ukázať aj tým, ktorí ju tak nevidia. Tak si volám na pomoc kamarátov - zručných arboristov, ktorí v jedno nedeľné poobedie uľavia vŕbke od množstva suchých konárov. Jakub s Andrejom starostlivo vyčistia celú korunu, do ktorej sa zrazu dostáva vzduch, vykresľuje sa krása kľukatých konárikov a stromček pôsobí ešte originálnejšie a jemnejšie.

Nasledujúce dni zaznamenávam pochvalné reakcie, že sa z vŕbky stala nežná kráska a popritom sa dozvedám, že ju sadila moja dobrá priateľka pri narodení syna. Stromy sú nám v mnohom podobné, majú svoje skúsenosti a príbehy. Nie každý chce a bude rásť v zažitých očakávaniach a konvenciách. Ak sa z nich začne vymykať, často sa k nim stráca dôvera. Mnohokrát ale veľa netreba, aby sme práve v takomto stvorení našli krásnu bytosť, ktorá pridáva hodnotu nášmu svetu, práve svojou jedinečnosťou a nenapodobiteľnosťou.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


[ 15.03.2017 ]

Nelegálny výrub drevín v Senici

( Ševčíková Dana )

Dnes sme v ranných hodinách v areáli spoločnosti PPO Dema, s.r.o., na Dlhej ulici v Senici, zaznamenali a zastavili nelegálny výrub stromov. Pracovníkov, ktorí výrub vykonávali sme upozornili, že sa dopúšťajú trestnej činnosti, vyzvali sme ich, aby činnosť ukončili a na miesto sme privolali Políciu. Následne sme podali trestné oznámenie o nezákonnom výrube drevín.

Naše združenie je účastníkom správneho konania, v ktorom bolo požiadané o výrub drevín na uvedenom priestranstve. S týmto výrubom od začiatku nesúhlasíme. Okrem množstva iných funkcií plní predmetná stromová zeleň protihlukovú a protiprachovú izolačnú funkciu. Ich potreba bude v blízkej dobe znásobená kvôli výstavbe aj rozšíreniu výroby v dotknutom priestranstve a jeho okolí. Areál sa nachádza oproti „Starému“ sídlisku. Zeleň vhodne oddeľuje lokalitu s priemyselným využitím od obytnej. Z dôvodu tesnej blízkosti bytovej zóny nesúhlasíme s odstránením týchto drevín.

Napriek uvedeným benefitom, ktoré zeleň poskytuje širokej verejnosti, bolo minulý týždeň vydané rozhodnutie s povolením na výrub týchto stromov. Povolenie však nenadobudlo právoplatnosť, KOZEL voči rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie.


[ 12.03.2017 ]

Žihadielok nie je nikdy dosť

( Ševčíková Dana )

Zjari, keď už nie je ani sneh a vegetácia ešte nemá svoju plnú silu, na mnohých miestach svietia nevzhľadné kopy odpadkov, okolo ktorých denne chodíme. Niekto si ich ani nevšimne, niekto si v duchu zašomre a zanadáva, niekto sa rozhorčene rozčúli. Ja sa pri pohľade na kopu smetí cítim zle a hanbím sa za všetkých, ktorí nemajú problém bezstarostne odhodiť... Každý deň sa ma tieto pocity zmocnia keď kráčam mostíkom pri Lidli, z mesta na Kolónku, alebo opačne.

Tak som dnes vzala rukavice, vrecia a nedeľné doobedie som trávila pri Lidli, zberaním odpadkov. Prácu mi najviac komplikovali protipovodňové opatrenia: vyrúbané stromy, ktoré z pňových a koreňových výmladkov vytvorili nepreniknuteľnú húštinu, kde sa všetko spoľahlivo zachytáva. Z 95% bol vyzberaný odpad tvorený z obalov výrobkov, kúpených v spomenutom obchode. Rýchlokonzumná spoločnosť nemá problém kúpiť, zjesť, vypiť, odhodiť... Na zem priamo pod nohy, do kríkov, do potoka, hocikde...

„Vidíš... a teta to teraz musí poupratovať.“ Poznamenala jedna okoloidúca mladá mamička, aby vysvetlila ratolestiam moju činnosť, keď som spopod pichľavého kríka dolovala ťažko dostupný reklamný leták. „Nemusí,“ odpovedala som nahlas. „Ja tu vlastne robím také Žihadielko...“, pomyslela som si dodatočne, keď som si uvedomila, aké veľkolepé marketingové akcie dokáže tento obchodný reťazec vyvinúť, aby dokázal svoj vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme.

Čítajte ďalej


Strana:  1  2  3  4 5  6  ...  24 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene